Sunday, 1 January 2017

GRADING CRITERIAIn 15

11-15 A
9-10.   B
7-8.      C
5-6.     D
0-4.     E


പഠിക്കാത്ത കുട്ടിയെ അടിക്കല്ലേ, പഠന വൈകല്യമാവാം

പഠിക്കാത്ത കുട്ടിയെ അടിക്കല്ലേ,
പഠന വൈകല്യമാവാം
..................

ജൂണിൽ സ്കൂൾ തുറക്കുമ്പോൾ മുതൽ കേട്ടു തുടങ്ങും ഈ പരാതി – കുട്ടി പഠിക്കുന്നില്ല, എഴുതുന്നതു മുഴുവൻ അക്ഷരത്തെറ്റാണ്. കണക്കു കൂട്ടാൻ അറിയില്ല. ക്ലാസിൽ ഉഴപ്പാണ് എന്നിങ്ങനെ. മാതാപിതാക്കളുടെയും അധ്യാപകരുടെയും പരാതിക്കും വഴക്കിനും നടുവിൽ നിസ്സഹായരായ കുട്ടികളും!

കുട്ടികളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതിനും വഴക്കുപറയുന്നതിനും മുൻപ് ലേണിംഗ് ഡിസ്‌എബിലിറ്റി എന്ന വൈകല്യങ്ങളുണ്ടോ എന്നു തിരിച്ചറിയുന്നതു നല്ലതാണ്. പഠന വൈകല്യം നേരത്തേ തന്നെ മനസ്സിലാക്കി ചികിത്സയും പരിശീലനവും നൽകിയാൽ അവർ മിടുക്കരായി വളരും.

ഒന്നിലേറെ വൈകല്യങ്ങൾക്കുളള പൊതുനാമമാണ് – ലേണിംഗ് ഡിസ്‌എബിലിറ്റി, വിവിധ കഴിവുകൾ സ്വന്തമാക്കാനും യഥാസമയം ഉപയോഗിക്കാനും ഇത്തരം വൈകല്യം ബാധിച്ച കുട്ടികൾക്ക് കഴിയില്ല. പഠന വൈകല്യം ഉണ്ടെന്നു കരുതി കുട്ടികൾ മണ്ടൻമാരാണെന്ന് വിധിയെഴുതരുത്. ഇത്തരം കുട്ടികൾക്ക് സാവധാനത്തിൽ മാത്രമേ പഠിക്കാനാകു. പക്ഷേ, ശരാശരിയോ അതിലധികമോ ബദ്ധിശക്‌തി ഉണ്ടായിരിക്കും. .

ഒന്നും രണ്ടും ക്ലാസുകളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക്, വായിക്കുക, എഴുതുക, സ്‌പെല്ലിങ് പഠിക്കുക, കണക്കുകൂട്ടുക തുടങ്ങിയ കഴിവുകൾ ശീലിക്കാൻ പൊതുവെ പ്രയാസമുണ്ടാകും. ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ ഇതിൽ വൈദഗ്‌ധ്യം നേടും. ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു കഴിവിൽ കുട്ടിക്ക് വൈദഗ്‌ധ്യം പോരെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയ്ക്ക് പഠനവൈകല്യം ഉണ്ടെന്നു കരുതാം.

ഡിസ്‌ലെക്‌സിയ (വായിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്)

വായിക്കുന്നത് ഡിസ്‌ലെക്‌സിയയുള്ള കുട്ടിയെ മടുപ്പിക്കും. ചൂണ്ടുവിരൽ കൊണ്ട് അക്ഷരങ്ങൾ കണ്ടെത്തി വളരെ സാവധാനത്തിൽ തപ്പിത്തടഞ്ഞിട്ടാവും വായന. അക്ഷരങ്ങൾ വിട്ടുപോവുക, സ്വന്തമായി കൂട്ടിച്ചേർക്കുക, ചിഹ്നങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കുക, ആദ്യത്തെ അക്ഷരം മാത്രം കാണുക, ബാക്കി ഊഹിച്ച് വായിക്കുക എന്നിവയാണ് ലക്ഷണങ്ങൾ. ചിലപ്പോൾ നേരത്തെ വായിച്ച വരികൾ വീണ്ടും വായിച്ചെന്നും വരും. ഇവർ ഒരേ താളത്തിൽ വായിക്കുകയാണ് പതിവ്.

ഡിസ്‌ഗ്രാഫിയ (എഴുതാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്)

ഡിസ്ഗ്രാഫിയയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് എഴുത്ത് പേടി സ്വപ്‌നമാണ്. വളരെ സാവധാനം എഴുതുക, മോശം കൈയക്ഷരം, വിചിത്രമായ രീതിയിൽ പെൻസിൽ പിടിക്കുക, വരികൾക്കിടയിലെ അകലം തെറ്റുക, ചിഹ്നങ്ങൾ ഇടാതിരിക്കുക, വലിയക്ഷരങ്ങൾ, ദീർഘം, വളളി എന്നിവ വിട്ടുപോവുക എന്നിവയാണ് അസുഖ ലക്ഷണങ്ങൾ. ഡിസ്‌ഗ്രഫിയയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ക്ലാസിൽ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന നോട്‌സ് പൂർണമായി എഴുതാൻ കഴിയുകയില്ല. ബോർഡിൽ നിന്നു പകർത്തിയെഴുതുന്നതും ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. സ്‌പെല്ലിങ്ങും വാക്യഘടനയും വ്യാകരണവും മോശമായിരിക്കും. ചിലർക്ക് അക്ഷരങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അക്ഷരങ്ങളും വാക്കുകളുമെല്ലാം പരസ്പരം മാറിപ്പോകും. ചിലർ സ്വന്തമായി സ്‌പെല്ലിങ് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്.

ഡിസ്‌കാൽകുലിയ (കണകുട്ടുന്നതിനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്)

ഡിസ്കാൽകുലിയ ഉള്ള കുട്ടികൾ, എട്ടു വയസ്സിനു ശേഷവും കണക്കു കൂട്ടാൻ കൈവിരലുകൾ ഉപയോഗിക്കും. സങ്കലന, ഗുണനപട്ടികകൾ ഒാർത്തുവയ്‌ക്കാൻ ഇവർക്ക് കഴിയില്ല. സംഖ്യകൾ തലതിരിച്ചായിരിക്കും വായിക്കുക. 32 എന്നുള്ളത് 23 എന്നു മാറിപ്പോകാം. ഉത്തരക്കടലാസിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് കൃത്യമായി കണക്കു ചെയ്ത് ഉത്തരം കണ്ടെത്തിയാലും എടുത്തെഴുതുമ്പോൾ തല തിരി‍ഞ്ഞു പോകാം. സമയം നോക്കി പറയാൻ ചില കുട്ടികൾ ബുദ്ധിമുട്ടും. ഇന്നലെയും നാളെയും തമ്മിൽ തെറ്റിപ്പോകാം. സ്വന്തം വിലാസവും ഫോൺ നമ്പരും പോലും ഇവർ മറന്നെന്നു വരും. പക്ഷേ അപ്രധാനമായ പല കാര്യങ്ങളും ഓർത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇവർക്ക് അടുക്കും ചിട്ടയും ഉണ്ടാകാറില്ല. പുസ്‌തകവും പേനയും എപ്പോഴും അലക്ഷ്യമായി ഇടാം. പലപ്പോഴും ഹോം വർക്ക് ചെയ്യാനും മറന്നുപോകാം.

പഠനവൈകല്യങ്ങൾക്കുളള കാരണങ്ങൾ

പഠന വൈകല്യമുള്ള കുട്ടികളുടെ മസ്‌തിഷ്‌ക കോശങ്ങൾ സാധാരണ കുട്ടികളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്‌തമായിട്ടാണ്. ജനിതകപരവും പരിസ്‌ഥിതിപരവുമായ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇതു സംഭവിക്കാം. കുടുംബത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും പഠനവൈകല്യമുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ബന്ധുക്കൾക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത 85 ശതമാനമാണ്. ആൺകുട്ടികളിലാണ് ഈ വൈകല്യം കൂടുതൽ കണ്ടു വരുന്നത്. അപകടവും രോഗവും കൊണ്ട് തലച്ചോറിന് ഉണ്ടാകുന്ന ക്ഷതങ്ങൾ, ഗർഭകാലത്തും പ്രസവകാലത്തും ഉണ്ടാകുന്ന വൈറസ് അണുബാധ, മരുന്നുകളുടെ ഉപയോഗം, പോഷകാഹാരക്കുറവ് എന്നിവയും ഇതിനു കാരണമാകാം.

ചികിത്സ

പീഡിയാട്രീഷ്യൻ, സൈക്യാട്രിസ്‌റ്റ്, സൈക്കോളജിസ്‌റ്റ്, അധ്യാപകൻ, സ്‌പീച്ച് തെറാപ്പിസ്‌റ്റ് എന്നിവരുൾപ്പെടുന്ന ഒരു സംഘമാണ് രോഗം സംബന്ധിച്ച പരിശോധനകൾ നടത്തുക. എത്രകാലമായി കുട്ടിയ്ക്ക് പ്രശ്നം ആരംഭിച്ചിട്ട്, ഏതു തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നമാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള വിശദമായ ചരിത്രം, അധ്യാപകരുടെ റിപ്പോർട്ട്, ശാരീരിക– മാനസിക പരിശോധന, കാഴ്‌ചശക്‌തി-കേൾവിശക്‌തി പരിശോധന, ബുദ്ധിശക്‌തി പരിശോധന, കുട്ടിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസപരമായ നേട്ടങ്ങൾ, മറ്റു കഴിവുകൾ എന്നിവയാണ് മെഡിക്കൽ ടീം ആദ്യം പരിശോധിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുക. തുടർന്ന്, വായിക്കാനും എഴുതാനും കണക്കുകൂട്ടാനുമുളള കുട്ടിയുടെ കഴിവുകൾ അളക്കും. ഇതിന്റെ റിപ്പോർട്ടനുസരിച്ചാണ് ചികിത്സ നിശ്‌ചയിക്കാറുളളത്.

കുട്ടിക്ക് പഠനവൈകല്യമുണ്ടെന്നു തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ, കുറ്റപ്പെടുത്തുകയോ വഴക്കു പറയുകയോ ചെയ്യാതെ, ആത്മവിശ്വാസം പകരുന്ന രീതിയിൽ അവരുടെ കഴിവുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് അധ്യാപകരും മാതാപിതാക്കളും ചെയ്യേണ്ടത്. തോമസ് ആൽവാ എഡിസൺ, ആൽബർട്ട് ഐൻസ്‌റ്റീൻ, ലിയനാഡോ ഡാവിഞ്ചി, മുൻ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രിയുമായിരുന്ന വിൻസ്‌റ്റൺ ചർച്ചിൽ എന്നിവർക്കെല്ലാം പഠനവൈകല്യം ഉണ്ടായിരുന്നു.

വിവരങ്ങൾക്കും കടപ്പാട്:
ഡോ. ദിപു. കെ,
കൺസൽട്ടന്റ് പീഡിയാട്രീഷ്യൻ,
മൗലാന ഹോസ്പിറ്റൽ, പെരിന്തൽമണ്ണ

Tuesday, 6 December 2016

*കൃഷിച്ചൊല്ലുകൾ


✅✅✅✅✅✅

    ഉടമയുടെ കണ്ണ് ഒന്നാംതരം വളം.
    കതിരിൽ വളം വച്ചിട്ടു കാര്യമില്ല!
    അടയ്ക്കയായാൽ മടിയിൽ വയ്ക്കാം അടയ്ക്കാമരമായാലോ
    അടുത്തുനട്ടാൽ അഴക്, അകലത്തിൽ നട്ടാൽ വിളവ്
    അമരത്തടത്തിൽ തവള കരയണം
    ആരിയൻ വിതച്ചാ നവര കൊയ്യാമോ
    ആഴത്തിൽ ഉഴുതു അകലത്തിൽ നടണം
    ആഴത്തിൽ ഉഴുത് അകലത്തിൽ വിതയ്ക്കുക
    ഇടവംതൊട്ട് തുലാത്തോളം കുട കൂടാതിറങ്ങൊല്ല
    ഇല്ലംനിറ വല്ലം നിറ പെട്ടി നിറ പത്തായം നിറ
    ഉരിയരിക്കാരനു എന്നും ഉരിയരി തന്നെ
    ഉഴവിൽ തന്നെ കള തീർക്കണം
    എളിയവരും ഏത്തവാഴയും ചവിട്ടും തോറും തഴയ്ക്കും
    എള്ളിന് ഉഴവ് ഏഴരച്ചാൽ
    എള്ളുണങ്ങുന്ന കണ്ട് നെല്ലുണങ്ങണോ
    എള്ളുണങ്ങുന്നതെണ്ണയ്ക്ക്, കുറുഞ്ചാത്തനുണങ്ങുന്നതോ?
    ഒക്കത്തു വിത്തുണ്ടെങ്കിൽ തക്കത്തിൽ കൃഷിയിറക്കാം
    ഒരു വിള വിതച്ചാൽ പലവിത്തു വിളയില്ല
    കണ്ണീരിൽ വിളഞ്ഞ വിദ്യയും വെണ്ണീരിൽ വിളഞ്ഞ നെല്ലും
    കണ്ടം വിറ്റു കാളയെ വാങ്ങുമോ
    കന്നിയിൽ കരുതല പിടയും (കരുതല എന്നത് ഒരിനം മത്സ്യമാണ്)
    കന്നൻ വാഴയുടെ ചുവട്ടിൽ പൂവൻ വാഴ കിളിർക്കുമൊ
    കന്നില്ലാത്തവന് കണ്ണില്ല
    കർക്കടകം കഴിഞ്ഞാൽ ദുർഘടം കഴിഞ്ഞു
    കർക്കടകത്തിൽ പത്തില കഴിക്കണം
    കർക്കിടക ഞാറ്റിൽ പട്ടിണി കിടന്നതു പുത്തിരി കഴിഞ്ഞാൽ മറക്കരുതു്‌
    കർക്കിടകച്ചേന കട്ടിട്ടെങ്കിലും തിന്നണം
    കല്ലാടും മുറ്റത്ത് നെല്ലാടില്ല
    കളപറിക്കാത്ത വയലിൽ വിള കാണില്ല
    കളപറിച്ചാൽ കളം നിറയും
    കാറ്റുള്ളപ്പോൾ തൂറ്റണം
    കാർത്തിക കഴിഞ്ഞാൽ മഴയില്ല
    കാലം നോക്കി കൃഷി
    കാലത്തേ വിതച്ചാൽ നേരത്തേ കൊയ്യാം
    കാലവർഷം അകത്തും തുലാവർഷം പുറത്തും പെയ്യണം (തെങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത്)
    കുംഭത്തിൽ കുടമുരുളും
    കുംഭത്തിൽ കുടമെടുത്തു നന
    കുംഭത്തിൽ നട്ടാൽ കുടയോളം, മീനത്തിൽ നട്ടാൽ മീൻകണ്ണോളം
    കുംഭത്തിൽ മഴ പെയ്താൽ കുപ്പയിലും മാണിക്യം
    കുംഭത്തിൽ മഴ പെയ്താൽ കുപ്പയിലും വിള
    കൂര വിതച്ചാൽ പൊക്കാളിയാവില്ല
    കൊന്ന പൂക്കുമ്പോൾ ഉറങ്ങിയാൽ മരുതു പൂക്കുമ്പോൾ പട്ടിണി
    കൃഷി വർഷം പോലെ
    ചേറ്റിൽ കൈകുത്തിയാൽ ചോറ്റിലും കൈ കുത്താം
    ചോതികഴിഞ്ഞാൽ ചോദ്യമില്ല
    ഞാറ്റിൽ പിഴച്ചാൽ ചോറ്റിൽ പിഴച്ചു
    ഞാറായാൽ ചോറായി
    തിന വിതച്ചാൽ തിന കൊയ്യാം, വിന വിതച്ചാൽ വിന കൊയ്യാം
    തിരുവാതിര ഞാറ്റുവേലയ്ക്കു വെള്ളം കേറിയാൽ ഓണം കഴിഞ്ഞേ ഇറങ്ങൂ
    തുലാപത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിലാപൊത്തിലും കിടക്കാം
    തേവുന്നവൻ തന്നെ തിരിക്കണം
    തൊഴുതുണ്ണുന്നതിനെക്കാൾ നല്ലത്,ഉഴുതുണ്ണുന്നത്

    തൊഴുതുണ്ണരുത്, ഉഴുതുണ്ണുക
    ധനം നില്പതു നെല്ലിൽ, ഭയം നില്പതു തല്ലിൽ
    നട്ടാലേ നേട്ടമുള്ളൂ
    നല്ല തെങ്ങിനു നാല്പതു‍ മടൽ
    നല്ല വിത്തോടു കള്ളവിത്തു വിതച്ചാൽ നല്ല വിത്തും കള്ളവിത്താകും
    നവര വിതച്ചാൽ തുവര കായ്ക്കുമോ
    പടുമുളയ്ക്ക് വളം വേണ്ട
    പത്തുചാലിൽ കുറഞ്ഞാരും വിത്തുകണ്ടത്തിലിറക്കരുത്
    പതിരില്ലാത്ത കതിരില്ല
    പുഴുതിന്ന വിള മഴുകൊണ്ട് കൊയ്യണം
    പൂട്ടുന്ന കാളയെന്തിനു വിതയ്ക്കുന്ന വിത്തറിയുന്നു
    പൊക്കാളി വിതച്ചാൽ ആരിയൻ കൊയ്യുമോ?
    പൊന്നാരം വിളഞ്ഞാൽ കതിരാവില്ല
    മകരത്തിൽ മഴ പെയ്താൽ മലയാളം മുടിയും
    മത്തൻ കുത്തിയാൽ കുമ്പളം മുളക്കില്ല
    മണ്ണറിഞ്ഞും വിത്തറിഞ്ഞും കൃഷിചെയ്യണം
    മണ്ണറിഞ്ഞു വിത്തു്‌
    മണ്ണും ചാരി നിന്നവൻ പെണ്ണും കൊണ്ടു പൊയി
    മണ്ണു വിറ്റു പൊന്നു വാങ്ങരുതു്‌
    മരമറിഞ്ഞ് കൊടിയിടണം
    മാങ്ങയാണേൽ മടിയിൽ വെക്കാം, മാവായാലോ ?
    മിഥുനം കഴിഞ്ഞാൽ വ്യസനം കഴിഞ്ഞു
    മീനത്തിൽ മഴ പെയ്താൽ മീനിനും ഇരയില്ല
    മീനത്തിൽ നട്ടാൽ മീൻ കണ്ണോളം, കുംഭത്തിൽ നട്ടാൽ കുടയോളം.
    മുതിരയ്ക്ക് മൂന്നു മഴ
    മുൻവിള പൊൻവിള
    മുണ്ടകൻ മുങ്ങണം
    മുളയിലറിയാം വിള
    മുളയിലേ നുള്ളണമെന്നല്ലേ
    മുള്ളു നട്ടവൻ സൂക്ഷിക്കണം
    മേടം തെറ്റിയാൽ മോടൻ തെറ്റി
    വയലിൽ വിളഞ്ഞാലേ വയറ്റിൽ പോകൂ
    വയലു വറ്റി കക്ക വാരാനിരുന്നാലോ
    വരമ്പു ചാരി നട്ടാൽ ചുവരു ചാരിയുണ്ണാം
    വളമേറിയാൽ കൂമ്പടയ്ക്കും
    വളമിടുക, വരമ്പിടുക, വാരം കൊടുക്കുക, വഴിമാറുക
    വർഷം പോലെ കൃഷി
    വിതച്ചതു കൊയ്യും
    വിത്തുഗുണം പത്തുഗുണം
    വിത്തുള്ളടത്തു പേരു
    വിത്താഴം ചെന്നാൽ പത്തായം നിറയും
    വിത്തിനൊത്ത വിള
    വിത്തെടുത്തുണ്ണരുതു്
    വിത്തുവിറ്റുണ്ണരുത്
    വിത്തൊന്നിട്ടാൽ മറ്റൊന്നു വിളയില്ല
    വിളഞ്ഞ കണ്ടത്തിൽ വെള്ളം തിരിക്കണ്ട
    വിളഞ്ഞാൽ പിന്നെ വച്ചേക്കരുതു്‌
    വിളഞ്ഞാൽ കതിർ വളയും
    വിളയുന്ന വിത്തു മുളയിലറിയാം
    വേരു വെട്ടിക്കളഞ്ഞു കൊമ്പു്‌ നനയ്ക്കുന്ന പൊലെ
    വേരിനു വളം വയ്ക്കാതെ തലയ്ക്കു വളം വച്ചിട്ടെന്തു കാര്യം
    വേലിതന്നെ വിളവുതിന്നുക
    സമ്പത്തുകാലത്തു തൈ പത്തുവച്ചാൽ ആപത്തുകാലത്തു കാ പത്തു തിന്നാം
    കന്നിക്കൊയ്ത്തിന്റെ സമയത്ത് മഴ ദോഷം തീരും

Tuesday, 29 November 2016

മക്കള്‍ വഴി തെറ്റുന്നത്

*മക്കള്‍ വഴി തെറ്റുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഈ സ്വഭാവങ്ങള്‍ കാരണമാണ്????*

എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹം മക്കള്‍ നല്ല സ്വഭാവക്കാരാകണമെന്നാണ്. വിചാരിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ലല്ലോ. മിക്ക രക്ഷിതാക്കളും മക്കളുടെ കാര്യത്തില്‍ ആശങ്കയിലുമാണ്.

എങ്ങനെയാണ് കുട്ടികള്‍ വഴി തെറ്റുന്നത്? ആരാണതിന്റെ കാരണക്കാര്‍. ഉത്തരം പരിശോധിച്ചാല്‍ രക്ഷിതാക്കള്‍ എന്നാണ് ലഭിക്കുക .
മക്കളെ വഴിതെറ്റിക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കളുടെ ചില സ്വഭാവങ്ങള്‍ പരിചയപ്പെടാം. നിങ്ങളും ഈ സ്വഭാവത്തിലാണോ. മക്കള്‍ വഴി തെറ്റാന്‍ മറ്റു കാരണങ്ങള്‍ അന്വേഷിക്കേണ്ടി വരില്ല

*1. മക്കള്‍ ചോദിക്കുന്നത് വാങ്ങിക്കൊടുക്കുക.*

ചോദിക്കുന്നതെല്ലാം വാങ്ങിച്ച്‌ കൊടുത്താല്‍ നിങ്ങള്‍ നല്ല രക്ഷിതാവായി എന്ന് കരുതണ്ട.

അതില്‍ പല തെറ്റായ പാഠങ്ങളുമുണ്ട് . ഇല്ലായ്മകളെ അനുഭവിക്കാനുള്ള ശേഷിക്കുറവ് ഭാവി ജീവിതത്തില്‍ ദുരന്തമാണ് സൃഷ്ടിക്കുക.

*2. കുട്ടികളുടെ സാധനങ്ങള്‍ അടക്കി പെറുക്കി വെക്കാതിരിക്കുക*

കുട്ടികളുടെ കളിയുപകരണങ്ങള്‍ / പാഠപുസ്തകങ്ങള്‍ / വസ്ത്രങ്ങള്‍ എന്നിവ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് യഥാസ്ഥാനത്ത് വെപ്പിക്കാന്‍ ശീലിക്കണം. എല്ലാം എന്നും രക്ഷിതാക്കള്‍ സ്വയം ചെയ്യുന്നത് കുട്ടികളെ അച്ചടക്കരഹിതരാക്കും. ജിവിതത്തിലെ അടുക്കും ചിട്ടയുമാണ് ഇതിലൂടെ ഇല്ലാതാവുക. പ്രായത്തിനനുസരിച്ച്‌ കുട്ടികളെ സ്വയം പര്യാപ്തരാക്കേണ്ടത് രക്ഷിതാക്കളെ കടമയാണ്. അമിതമായി ലാളിച്ച്‌ വഷളാക്കരുത് .

*3. മക്കളെ ന്യായീകരിക്കുക*

കുട്ടികള്‍ എന്ത് കുസൃതി ചെയ്താലും ചിലര്‍ ന്യായീകരിക്കുന്നത് കാണാം. ഭാവിയില്‍ അപകടങ്ങള്‍ ക്ഷണിച്ച്‌ വരുത്തലാണിത്. തെറ്റുകള്‍ കാണുമ്ബോള്‍ കുറ്റപ്പെടുത്താതെ ശിക്ഷണം നല്‍കാന്‍ കഴിയണം. ചിലതൊക്കെ സ്നേഹേത്തോടെ ചേര്‍ത്ത് പിടിച്ചാല്‍ തന്നെ ശരിയാകും. തെറ്റും ശരിയും അടിച്ചേല്‍പ്പിക്കാതെ രക്ഷിതാക്കളുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ തിരിച്ചറിയാന്‍ കഴിയുന്നതായിരിക്കണം .

*4. മക്കളെ താരതമ്യം ചെയ്യുക, പുച്ഛിക്കുക*

മറ്റു മക്കളുമായോ അയല്‍വീട്ടിലെ കുട്ടികളുമായോ ഒരിക്കലും താരതമ്യം ചെയ്യരുത്. ഓരോ കുട്ടികളും ഓരോ ലോകമാണ്. ഭിന്ന വ്യക്തിത്വമാണ് .അവരെ അംഗീകരിക്കണം .ചെറിയ കുട്ടികളാണെങ്കില്‍ പോലും അവര്‍ക്കും അഭിമാനബോധമുണ്ട.് അവരെ പുച്ചിച്ച്‌ സംസാരിക്കരുത്. ചെറുപ്പത്തില്‍ ഇത്തരം സ്വഭാവങ്ങള്‍ക്ക് വിധേയരാകുന്ന മക്കള്‍ രക്ഷിതാക്കളെ കഠിനമായി വെറുക്കുന്നതായി കാണാം. ചെറിയ കാര്യങ്ങളിലാണെങ്കില്‍ പോലും അവരെ അഭിനന്ദിക്കാന്‍ തയ്യാറാകണം. പഠന നിലവാരത്തിലും സ്വഭാവത്തിലും മറ്റു കുട്ടികളുമായോ സഹോദരന്‍മാരുമായോ താരതമ്യം ചെയ്ത് സംസാരിക്കരുത്.

*5. മക്കളുടെ ശേഷിക്കതീതമായി പ്രതീക്ഷ വെക്കുകയും സമ്മര്‍ദ്ധം ചെലുത്തുകയും ചെയ്യുക.*

രക്ഷിതാക്കളുടെയും അധ്യാപകരുടെയും ഇത്തരം ശൈലികള്‍ കുട്ടികളില്‍ ഉണ്ടാക്കുന്ന സംഘര്‍ഷം വലുതാണ്. അവരെ റിബലാക്കാന്‍ മാത്രമെ ഇത് ഉപകരിക്കൂ. സാഹചര്യങ്ങളും അഭിരുചിയും മനസ്സിലാക്കി വേണം കുട്ടികളോട് കാര്യങ്ങള്‍ പറയാന്‍. അമിതമായി പ്രതിക്ഷ വെച് പുലര്‍ത്തി കനത്ത സമ്മര്‍ദ്ധത്തിനടിമയാക്കുന്നത് കുട്ടികള്‍ വേഗത്തില്‍ വഴി തെറ്റാന്‍ കാരണമാകും

മക്കള്‍ വലുതാകുമ്ബോള്‍ സ്വയം മനസ്സിലാക്കും എന്ന് കരുതരുത്. സ്നേഹത്തോടെ പറഞ്ഞുകൊടുക്കണം. *മക്കളെ ശിക്ഷിച്ച്‌ നന്നാക്കുന്നതിനെക്കാള്‍ നല്ലത് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച്‌ മിടുക്കരാക്കുന്നതാണ്.*
പ്രായമായ മക്കളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ മുഖവിലക്കെടുക്കാത്തത് കുട്ടികളെ വഴി തെറ്റിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. അവരെ അംഗീകരിച്ച്‌ അഭിപ്രായങ്ങളെ ഉള്‍ക്കൊള്ളാനുള്ള പാകതയും പക്വതയും രക്ഷിതാക്കള്‍ കാണിക്കണം.

ആത്മീയ കാര്യങ്ങള്‍ പഠിപ്പാക്കാതിരിക്കുന്നതും കുട്ടികളെ വഴിതെറ്റിക്കും. പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്നതല്ല കാണിച്ച്‌ കൊടുക്കുന്നതാണ് കുട്ടികള്‍ വേഗത്തില്‍ മനസ്സിലാക്കുക. *കുട്ടികളുടെ റോള്‍ മോഡല്‍ രക്ഷിതാക്കളാകണം* അതിന് മാറേണ്ടത് നിങ്ങള്‍ തന്നെയാണ്. രക്ഷിതാക്കള്‍ നന്നായാല്‍ കുട്ടികളും നന്നാകും.

Sunday, 30 October 2016

ചില്‍ഡ്രന്‍സ് സൈക്കോളജി

*LP-UP* *പരീക്ഷയ്ക്കു* *ചോദിക്കാന്‍* *സാധ്യതയുളള* , *ചില്‍ഡ്രന്‍സ്* *സൈക്കോളജി* *ഭാഗത്തു* *നിന്നുമുളള* *ചില* *ചോദ്യങ്ങള്‍*

★അദ്ധ്യാപക പരിശീലനത്തിന് (DIET) സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് നിര്‍ദേശിച്ചത് ?
Answer = 1986 ലെ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം.

★ആശയ സമ്പാദന മാതൃക ആവിശ്ക്കരിച്ചത് ആര്?
Answer= ബ്രൂണര്‍.

★ബുദ്ധി വികാസം നാലു ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്?
Answer= ജീന്‍ പിയാഷേ.

★ഏതു വിദ്യാഭ്യാസ വിദഗ്ദ്ധന്‍റെ പഠന നിയമങ്ങളാണ് `പഠനത്രയം' എന്ന് അറിയപ്പെട്ടത് ?
Answer= എഡ്വേഡ് തോണ്‍ഡേക്ക്.

★കേരളത്തില്‍ നിലവിലുളള സ്കൂള്‍ പാഠ്യപദ്ധതിയെ ഏറ്റവുമധികം സ്വാധീനിച്ച മനഃശാസ്ത്രഞ്ജന്‍ ?
Answer= ലെവ് വൈഗോട്സ്കി.

★ഒന്നിലധികം പദങ്ങള്‍ അസാധാരണമായി ഒട്ടിച്ചേരുന്നതു മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഭാഷണ വൈകല്യം ?
Answer= അസ്പഷ്ടത (slurring)

★ശൈശവ കാലത്തെ ഭാഷണ രീതി മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്ന ഭാഷണ വൈകല്യം ?
Answer= കൊഞ്ഞ (lisping)

★ഒരു പദം ഉച്ചരിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് കുട്ടി ചില അക്ഷരങ്ങള്‍ ആവര്‍ത്തിക്കുന്നതാണ് ?
Answer= വിക്ക് (sluttering )

★ചില ശബ്ദങ്ങള്‍ യഥാസമയം ഉച്ചരിക്കാന്‍ കഴിയാതെ വരുമ്പോള്‍ അസ്വാഭികമായ മുഖചേഷ്ടകള്‍ വന്നു പോകുന്നതാണ് ?
Answer= സ്റ്റാമറിംഗ് (stammering)

★പാഠപുസ്തകത്തിലെ അച്ചടിച്ച ഭാഗങ്ങളും , ചിത്രങ്ങളും വിപുലീകരിച്ചു കാണിക്കാന്‍ പറ്റിയ ഉപകരണം ?
Answer= എപ്പിഡയോസ്കോപ്പ്.

★``സ്വര്‍ഗ്ഗത്തിലേക്കുളള ആദ്യ വഴി ഫുട്ബോള്‍ കളിയാണ്, ഭഗവത് ഗീത പിന്നീട് '' ഇത് ആരുടെ വാക്കുകളാണ് ?
Answer= സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്‍.

★വിദ്യാര്‍ത്ഥികളില്‍ സഹകരണ മനോഭാവം ഉളവാക്കുവാന്‍ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ രീതി?
Answer= പ്രോജക്ട് രീതി.

★മൈക്രോ ടീച്ചിംഗ് പ്രയോഗത്തില്‍ വരുത്തിയ ആദ്യ രാജ്യം ?
Answer= അമേരിക്ക (1961)

★ഒരു കുട്ടിയുടെ മാനസിക വയസ്സ് കാലിക വയസ്സിനു തുല്യമായാല്‍ അവന്‍റെ ബുദ്ധിമാപനം എത്രയായിരിക്കും ?
Answer= 100

★ഇന്ത്യയില്‍ വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മീഷനുകളുടെ മാഗ്നാകാര്‍ട്ട എന്നു വിളിക്കുന്ന കമ്മീഷന്‍ ?
Answer= കോത്താരി കമ്മീഷന്‍

★ഒരു ഏകകം തന്നെ പല ഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ച് പല ക്ലാസ്സുകളില്‍ പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതി ?
Answer= സര്‍പ്പിള രീതി.

★സര്‍പ്പിള രീതിയുടെ പ്രധാന ന്യൂനത ?
Answer= സമഗ്ര വിഞ്ജാനം നല്‍കുന്നില്ല.

★പ്രൈമറി ക്ലാസ്സുകളില്‍ ഒരു അദ്ധ്യാപകന് പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്ന കുട്ടികളിലെ മനോഭാവം ?
Answer= ജിഞ്ജാസ.

★ലോക അദ്ധ്യാപക ദിനം ?
Answer= October 5

★ലോക വിദ്യാര്‍ത്ഥി ദിനം ?
Answer= October 15

★ആരുടെ ജന്മദിനമാണ് ലോക വിദ്യാര്‍ത്ഥി ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ?
Answer= APJ അബ്ദുല്‍കലാം.

★ആവര്‍ത്തനമാണ് പഠനത്തിന്‍റെ മാതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ?
Answer= തോണ്‍ഡേക്ക്.

★പാഠഭാഗം, ഉദ്ദശ്യം, ചോദ്യ രൂപം എന്നിവ ഏകീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഉപാധി ?
Answer= ബ്ലൂപ്രിന്‍റ്

( _തയ്യാറാക്കിയത്_ _അക്ബര്‍_  _അലി_ )

മധുരമി മലയാളം

*മധുരമി മലയാളം*

🍊ആദി :- ആരംഭം 
ആധി :- പ്രയാസം 

🍊അന്തരം :- വ്യത്യാസം 
ആന്തരം :- ഇടവേള 

🍊ഉദ്ദേശം :- ഏകദേശം 
ഉദ്ദേശ്യം :- ലക്ഷ്യം 

🍊ഉദ്യോഗം :- പ്രവൃത്തി 
ഉദ്യോതം :- ശ്രമം 

🍊ഉരഗം :- പാമ്പ് 
തുരഗം :- കുതിര 

🍊ഒളി :- ശോഭ 
ഒലി :- ശബ്ദം 

🍊കദനം :- ദുഃഖം 
കഥനം :- പറച്ചിൽ 

🍊കന്ദരം :- ഗുഹ 
കന്ധരം :- കഴുത്ത് 

🍊കപാലം :- തലയോട് 
കപോലം :- കവിൾ  

🍊കയം :- ആഴമുള്ള ജലഭാഗം 
കായം :- ശരീരം 

🍊ക്ഷതി :- നാശം 
ക്ഷിതി :- ഭൂമി 

🍊ക്ഷണം :- അല്പനേരം, വിരുന്നു വിളിക്കൽ 
ക്ഷണനം :- കൊല 

Friday, 28 October 2016

കേരളത്തിന്‍റെ ചരിത്രം

അറിയാത്തവര്‍ അറിയട്ടെ .......... കേരളത്തിന്‍റെ  ചരിത്രം BC400 TO AD 1948

ബി.സി.
# 4000 - നെഗ്രിറ്റോ, പ്രോട്ടോ ആസ്തലോയ്ഡ് വംശജര്‍ കേരളത്തില്
# 3000 - ഹിന്ദുനദീതട പട്ടണങ്ങളും കേരളവും കടല്‍ മാര്‍ഗം വ്യാപാരം നടത്തുന്നു.
# 2000 - അസ്സീറിയ, ബാബിലോണ്‍ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് കേരളത്തില്‍ നിന്നും സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങള്‍ വാങ്ങുന്നു.
# 700 - ദ്രാവിഡര്‍ ദക്ഷിണേന്ത്യയില്‍ കുടിയേറുന്നു.
# 330 - യവന സഞ്ചാരി മെഗസ്തനീസ് കേരളത്തെക്കുറിച്ച് തന്റെ പുസ്തകത്തില്‍ പരാമര്‍ശിക്കുന്നു.
# 302 - ആര്യന്‍മാര്‍ കേരളത്തില്‍
# 270 - ബുദ്ധമതം കേരളത്തില്‍ പ്രചരിക്കുവാന്‍ തുടങ്ങി.
എ.ഡി.
#52 - സെന്റ് തോമസ് കേരളത്തില്‍ വന്നു.
# 68 - യഹൂദര്‍ കേരളത്തില്‍ കുടിയേറുന്നു.
# 74 - പ്ളിനിയുടെ കേരള പരാമര്‍ശം
# 630 - ഹ്യൂവാന്‍ സാങ് കേരളത്തില്‍
# 644 - മാലിക് ബിന്‍ദിനാര്‍ കേരളത്തില്‍ ഇസ്ളാം മതം സ്ഥാപിച്ചു.
# 690 - ചേരമാന്‍ പെരുമാള്‍ അധികാരത്തില്‍ വരുന്നു.
# 768 - കുലശേഖര ആള്‍വാര്‍ ഭരണത്തില്‍
# 788-820 - അദ്വൈത പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആദിശങ്കരന്റെ ജീവിതകാലം.
# 825 ജൂലായ് 25 - കൊല്ലവര്‍ഷം ആരംഭിക്കുന്നു.
# 849 - സ്ഥാണുരവിയുടെ തരിസാപ്പള്ളി ചെപ്പേട് എഴുതപ്പെടുന്നു.
# 851 - അറബി വ്യാപാരിയായ സുലൈമാന്‍ കേരളത്തില്‍ എത്തുന്നു.
# 925 - വിക്രമാദിത്യവരാഗുണന്റെ പാലിയം ശാസനം
# 974 - മാമ്പള്ളി പട്ടയം നിലവില്‍ വന്നു.
# 1000 - രാജ രാജ ചോളന്‍ കേരളത്തെ ആക്രമിക്കുന്നു. ഭാസ്കരരവി വര്‍മ ഒന്നാമന്റെ ജൂതശാസനം.
# 1010 - വെസൊലിനാട് രണ്ടായി പിളര്‍ന്ന് തെക്കന്‍കൂറും വടക്കന്‍കൂറും ആകുന്നു.
# 1070 - കേരളം ചോളനിയന്ത്രണത്തില്‍ നിന്നും വിമുക്തി നേടുന്നു.
# 1189 - ഗോശാലാ ശാസനം.
# 1292 - മാര്‍ക്കോ പോളോ കേരളത്തില്‍ വരുന്നു.
# 1295 - കോഴിക്കോട് നഗരം നിര്‍മ്മിക്കുന്നു.
# 1342-1347 - ഇബന്‍ ബത്തൂത്ത കോഴിക്കോട് എത്തുന്നു.
# 1350 - വള്ളുവക്കോനാതിരി തിരുനാവായ ഉപേക്ഷിച്ചു. സാമൂതിരി മാമാങ്കത്തിന്റെ രക്ഷാപുരുഷന്‍.
# 1405 - പെരുമ്പടപ്പു സ്വരൂപം തിരുവഞ്ചികുളത്തുനിന്നും കൊച്ചിയിലേക്ക് ആസ്ഥാനം മാറുന്നു.
# 1409 - ചൈനാക്കാരനായ മാഹ്വാന്‍ എന്ന മുസ്ളിം കേരളം സന്ദര്‍ശിച്ചു.
# 1427-1500- ചെറുശ്ശേരിയുടെ ജീവിത കാലഘട്ടം.
# 1440 - നിക്കോളാക്കോണ്ടി കേരളത്തില്‍
# 1495-1575- തുഞ്ചത്ത് എഴുത്തച്ഛന്റെ കാലഘട്ടം.
# 1498 - വാസ്കോഡിഗാമ കോഴിക്കോടുള്ള കാപ്പാട്ടില്‍ കപ്പലിറങ്ങുന്നു.
# 1499 - പെഡ്രോ അല്‍വാറീസ് കോഴിക്കോട്ടെത്തുന്നു.
# 1502 - വാസ്കോഡിഗാമയുടെ രണ്ടാംവരവ്.
# 1505 - ഫ്രാന്‍സിസ്കോ ഡാ അല്‍മെയ്ഡാ എന്ന പോര്‍ട്ടുഗീസ് വൈസ്രോയി കണ്ണൂരിലെത്തി.
# 1509 - അല്‍ഫോന്‍സാ ആല്‍ബുക്കര്‍ക്കു എന്ന പോര്‍ട്ടുഗീസുകാരന്‍ വൈസ്രോയി സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തു.
# 1514 - സാമൂതിരിയും കൊച്ചിയുമായി കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍ യുദ്ധം.
# 1519 - കൊല്ലത്ത് കോട്ടകെട്ടാന്‍ പോര്‍ട്ടുഗീസുകാര്‍ക്ക് അനുമതി.
# 1524 - കേരളത്തില്‍ മൂന്നാംതവണ വാസ്കോഡിഗാമ വൈസ്രോയിയായി സ്ഥാനമേറ്റു.
# 1559-1620 - മേല്‍പ്പത്തൂര്‍ നാരായണ ഭട്ടതിരിയുടെ കാലഘട്ടം.
# 1567 - മട്ടാഞ്ചേരിയില്‍ യഹൂദപ്പള്ളിപണിയുന്നു.
# 1569 - പോര്‍ട്ടുഗീസു സൈന്യത്തെ കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാര്‍ തോല്‍പ്പിച്ചു.
# 1571 - സാമൂതിരി പാലിയംകോട്ട കീഴടക്കി.
# 1573 - കൊച്ചിയിലും വൈപ്പിന്‍ കോട്ടയിലും അച്ചടിശാലകള്‍ സ്ഥാപിച്ചു.
# 1592 - ഡച്ച് ഈസ്റിന്‍ഡ്യാ കമ്പനി സ്ഥാപിച്ചു.
# 1599 - ഉദയം പേരൂര്‍ സുന്നഹദോസ്.
# 1600 - കുഞ്ഞാലിയെ സാമൂതിരി പോര്‍ട്ടുഗീസുകാര്‍ക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു. ഗോവയില്‍ വച്ച് കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാര്‍ വധിക്കപ്പെടുന്നു.
# 1604 - ഡച്ചുകാര്‍ സാമൂതിരിയുമായി കരാറില്‍ ഏര്‍പ്പെടുന്നു.
# 1616 - കീലിംങ് എന്ന ഇംഗ്ളീഷ് കപ്പിത്താന്‍ കൊടുങ്ങല്ലൂരില്‍ വരുന്നു.
# 1634 - കൊച്ചിയില്‍ ഇംഗ്ളീഷ് ഈസ്റിന്ത്യാ കമ്പനിയുടെ പാണ്ടികശാല.
# 1644 - ഇംഗ്ളീഷുകാര്‍ വിഴിഞ്ഞത്തു വ്യാപാരശാഖ ആരംഭിച്ചു.
# 1653 - കൂനന്‍ കൂറിഗ് പ്രതിജ്ഞ.
# 1658 - ഡച്ചുകാര്‍ പോര്‍ട്ടുഗീസുകാരെ ശ്രീലങ്കയില്‍ നിന്നും തുരത്തുന്നു.
# 1683 - കണ്ണൂരിലും തലശ്ശേരിയിലും ഇംഗ്ളീഷ് വ്യാപാരകേന്ദ്രങ്ങള്‍
# 1695 - അഞ്ചുതെങ്ങ് കോട്ടയുടെ പണി ഇംഗ്ളീഷുകാര്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കി.
# 1696 - പുലപ്പേടി, മണ്ണാപ്പേടി തുടങ്ങിയ ആചാരങ്ങള്‍ നിരോധിച്ചു.
# 1721 - ആറ്റിങ്ങല്‍ കലാപത്തില്‍ അഞ്ചുതെങ്ങിലെ ഇംഗ്ളീഷുകാരെ തിരുവിതാംകൂറിലെ നായര്‍ പ്രഭുക്കന്‍മാര്‍ കൂട്ടക്കൊല ചെയ്യുന്നു.
# 1725 - മയ്യഴിയില്‍ ഫ്രഞ്ചുകാര്‍ താവളമുറപ്പിക്കുന്നു.
# 1729 - തിരുവിതാംകൂറില്‍ മാര്‍ത്താണ്ഡവര്‍മ്മ സ്ഥാനാരോഹണം ചെയ്തു.
# 1741 - കുളച്ചല്‍ യുദ്ധത്തില്‍ മാര്‍ത്താണ്ഡവര്‍മ്മ ഡച്ചുകാരെ പരാജയപ്പെടുത്തി.
# 1746 - പുറക്കാട്ട് യുദ്ധം മാര്‍ത്താണ്ഡവര്‍മ്മ കായംകുളം പിടിച്ചടക്കി.
# 1750 - മാര്‍ത്താണ്ഡവര്‍മ്മ തന്റെ രാജ്യം ശ്രീപത്മനാഭന് സമര്‍പ്പിച്ചു. ഇത് തൃപ്പടിദാനം എന്ന് അറിയപ്പെട്ടു.
# 1751 - തിരുനാവായില്‍ അവസാന മാമാങ്കം നടന്നു.
# 1756 - മാര്‍ത്താണ്ഡവര്‍മ്മ അന്തരിച്ചു. രാമവര്‍മ്മ ധര്‍മ്മരാജാവ് അധികാരത്തില്‍ വന്നു.
# 1766 - ഹൈദര്‍ അലി മലബാര്‍ ആക്രമിച്ചു.
# 1768 - മൈസൂര്‍ സൈന്യം കേരളത്തില്‍ നിന്നും പിന്‍മാറുന്നു.
# 1772 - സംക്ഷേപവേദാര്‍ത്ഥം - ആദ്യത്തെ മലയാളഗ്രന്ഥം - പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി.
# 1782 - ടിപ്പുസുല്‍ത്താന്‍ മൈസൂര്‍ ഭരണാധികാരിയായി.
# 1785 - രാജാ കേശവദാസന്‍ ആലപ്പുഴ പട്ടണം സ്ഥാപിച്ചു.
# 1790 - ശക്തന്‍ തമ്പുരാന്‍ കൊച്ചിരാജാവായി.
# 1792 - ടിപ്പുവും ഇംഗ്ളീഷുകാരുമായി ശ്രീരംഗം ഉടമ്പടി.
# 1793-1797- ഒന്നാമത്തെ പഴശ്ശിവിപ്ളവം.
# 1798 - തിരുവിതാം കൂറില്‍ ബാലരാമവര്‍മ്മ അധികാരത്തില്‍ വന്നു.
# 1799 - നാലാം ആംഗ്ളോ മൈസൂര്‍ യുദ്ധത്തില്‍ ശ്രീരംഗപട്ടണത്തു വച്ച് ടിപ്പുസുല്‍ത്താന്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു.
# 1800 - കേണല്‍ മെക്കാളെ റസിഡന്റായി അധികാരം ഏറ്റെടുത്തു. മലബാര്‍ ജില്ല മദ്രാസ് പ്രവിശ്യയുടെ ഭാഗമായി.
# 1802 - വേലുത്തമ്പി തിരുവിതാംകൂര്‍ ദളവയായി.
# 1803 - പാലിയത്തച്ഛന്‍ മെക്കാളെ റെസിഡന്റിന്റെ റെസിഡന്‍സി ആക്രമിക്കുന്നു.
# 1805 - കേരളസിംഹം എന്നറിയപ്പെടുന്ന പഴശ്ശിരാജ വെടിയേറ്റു മരിച്ചു.
# 1806 - ലണ്ടന്‍ മിഷന്‍ കേരളത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തനം ആരംഭിക്കുന്നു.
# 1809 - തിരുവിതാംകൂറിലും കൊച്ചിയിലും ബ്രിട്ടീഷുകാര്‍ക്കതിരെ സമരം.
പാലിയത്തച്ഛനെ കൊച്ചിയില്‍ നിന്നു മദ്രാസിലേക്ക് ബ്രിട്ടീഷുകാര്‍ നാടുകടത്തി.
വേലുത്തമ്പിയുടെ കുണ്ടറവിളംബരം.
വേലുത്തമ്പി മണ്ണടി ക്ഷേത്രത്തില്‍ വച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു.
# 1812 - തിരുവിതാംകൂറില്‍ അടിമക്കച്ചവടം നിര്‍ത്തലാക്കികൊണ്ട് റാണി ലക്ഷ്മിഭായിയുടെ വിളംബരം. കുറിച്യരുടെ ലഹള.
# 1813 - ഗര്‍ഭശ്രീമാന്‍ സ്വാതിതിരുനാള്‍ ജനിച്ചു.
# 1817 - റവ.ജെ.ഡോവ്സണ്‍ മട്ടാഞ്ചേരിയില്‍ ഇംഗ്ളീഷ് വിദ്യാലയവും ഡിസ്പെന്‍സറിയും സ്ഥാപിച്ചു.
# 1821 - കോട്ടയത്ത് സി.എം.എസ് പ്രസ്സ് ആരംഭിച്ചു.
# 1829 - തിരുവിതാംകൂറില്‍ സ്വാതിതിരുനാള്‍ മഹാരാജാവ് സിംഹാസനാരോഹണം ചെയ്തു.
# 1830 - ഹജ്ജൂര്‍ കച്ചേരി കൊല്ലത്തുനിന്നും തിരുവനന്തപുരത്തേയ്ക്ക് മാറ്റി.
# 1831 - തിരുവിതാംകൂറിലെ ആദ്യത്തെ കാനേഷുമാരി.
# 1834 - തിരുവിതാംകൂറില്‍ സ്വാതിതിരുനാള്‍ ഇംഗ്ളീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം ആരംഭിച്ചു.
# 1846 - സ്വാതിതിരുനാള്‍ അന്തരിച്ചു, തലശ്ശേരിയിലെ ഇല്ലിക്കുന്നില്‍ കല്ലച്ച് സ്ഥാപിച്ചു.
# 1847 - തലശ്ശേരിയില്‍ നിന്നും ഡോക്ടര്‍ ഗുണ്ടര്‍ട്ട് രാജ്യ സമാചാരം, പശ്ചിമോദയം എന്നീ രണ്ടു മാസികകള്‍ ആരംഭിച്ചു.
തിരുവിതാംകൂറില്‍ അടിമത്തം നിര്‍ത്തലാക്കാനുള്ള നീക്കം ആരംഭിച്ചു.
# 1853 - തിരുവിതാംകൂറില്‍ അടിമകള്‍ക്ക് മോചനം നല്‍കിക്കൊണ്ട് വിളംബരം ഉണ്ടായി.
# 1854 - കൊച്ചിയില്‍ അടിമകള്‍ക്ക് സ്വാതന്ത്യ്രം നല്‍കി.
# 1855 - ശ്രീനാരായണഗുരുവിന്റെ ജനനം.
# 1857 - തിരുവിതാംകൂറിലെ ആദ്യത്തെ അഞ്ചലാപ്പീസ് ആരംഭിച്ചു.
# 1858 - സര്‍.ടി. മാധാവറാവു തിരുവിതാംകൂര്‍ ദിവാന്‍.
# 1859 - ആലപ്പുഴയില്‍ ഡോസ്മെയില്‍ കമ്പനി എന്ന പേരില്‍ ആദ്യത്തെ കയര്‍ കമ്പനി ആരംഭിച്ചു.
തെക്കന്‍ തിരുവിതാംകൂറിലെ ചാന്നാര്‍ സ്തീകള്‍ക്ക് മാറ് മറക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്യ്രം അനുവദിച്ചു കൊണ്ട് ഉത്രം തിരുന്നാള്‍ പ്രസിദ്ധമായ വിളംബരം നടത്തി.
# 1860 - തിരുവിതാംകൂറില്‍ ആയില്യം തിരുാള്‍ ഭരണമേറ്റു.
കേരളത്തില്‍ ആദ്യത്തെ റെയില്‍വേ ലൈനായ ബേപ്പൂര്‍ - തിരൂര്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
# ബാര്‍ട്ടന്റെ നേതൃത്ത്വത്തില്‍ തിരുവിതാംകൂറില്‍ പബ്ളിക്ക് വര്‍ക്ക് ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്റ് ആരംഭിച്ചു.
# 1863 - തിരുവിതാംകൂറില്‍ കമ്പിതപാലിന് തുടക്കം
# 1864 - തിരുവനന്തപുരം ജനറല്‍ ആശുപത്രി സ്ഥാപിച്ചു.
# 1865 - പണ്ടാര പ്പാട്ടം വിളംബരം.
# 1866 - ഉത്രം തിരുന്നാള്‍ തിരുവനന്തപുരത്ത് ആര്‍ട്സ് കോളേജ് സ്ഥാപിച്ചു.
# 1867 - ജന്‍മി കുടിയാന്‍ വിളംബരം
# 1872 - ദിവാന്‍ ശേഷയ്യ ശാസ്ത്രി വര്‍ക്കല തുരങ്കം പണികഴിപ്പിച്ചു.
# ഗുണ്ടര്‍ട്ടിന്റെ മലയാളം ഇംഗ്ളീഷ് നിഘണ്ടു.
# 1882 - കൊച്ചിയില്‍ ദിവാന്‍ ഗോവിന്ദ മേനോന്‍ രാജകോടതി എന്ന പേരില്‍ സൂപ്രീം കോടതി ആരംഭിച്ചു.
# 1883 - തിരുവിതാംകൂറില്‍ ഭൂസര്‍വ്വേ വിളംബരം
# 1886 - തിരുവനന്തപുരത്ത് മലയാള സഭ സ്ഥാപിതമായി.
# 1887 - ദീപിക പ്രസിദ്ധീകരണമാരംഭിച്ചു.
മലബാര്‍ മാനുവല്‍ പുറത്തുവന്നു.
# 1888 - ഇന്ത്യയില്‍ ആദ്യമായി തിരുവിതാംകൂറില്‍ ലെജിസ്ളേറ്റീവ് അസംബ്ളി ഉണ്ടായി.
ശ്രീ നാരായണഗുരു അരുവി പുറത്ത് ശിവലിംഗ പ്രതിഷ്ഠ നടത്തി.
മലയാള മനോരമ പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിച്ചു.
# 1889 - ചന്തുമേനോന്‍ ഇന്ദുലേഖ എന്ന നോവല്‍ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി.
തിരുവിതാംകൂറില്‍ പുതിയ അഞ്ചല്‍ റെഗുലേഷന്‍ ആശ്ട്.
# 1891 - മലയാളി മെമ്മോറിയല്‍.
# 1892 - രാജാരവി വര്‍മ്മയ്ക്ക് രാജ്യാന്തര പ്രസക്തി.
# 1896 -ഡോ. പല്പ്പുവിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ ഈഴവ മെമ്മോറിയല്‍
എ ആര്‍ രാജ രാജ വര്‍മ്മയുടെ കേരള പാണിനീയം.
# 1902 - ഷൊര്‍ണ്ണുര്‍ എറണാകുളം റെയില്‍വേ ലൈന്‍ തുറന്നു.
കോട്ടയ്ക്കല്‍ ആര്യ വൈദ്യശാല സ്ഥാപിച്ചു.
# 1903 - എസ് എന്‍ ഡി പി രൂപം കൊണ്ടു
# 1904 - ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭ പ്രവര്‍ത്തനം ആരംഭിച്ചു.
ജാതിവ്യത്യാസം കൂടാതെ എല്ലാവര്‍ക്കും പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം നല്‍കുന്നതാണെന്ന് തിരുവിതാംകൂര്‍ ഗവര്‍മെന്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചു.
# 1905 - അയ്യങ്കാളി സാധുജന പരിപാലന സംഘം സ്ഥാപിച്ചു
# 1910 - തിരുവിതാംകൂറില്‍ നിന്നും സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ളയെ മദ്രാസ്സിലേക്ക് നാടുകടത്തി.
സ്വദേശാഭിമാനി പത്രം ഗവമെന്റ് കണ്ടുകെട്ടി ഈ പത്രത്തിന്റെ സ്ഥാപകന്‍ വക്കം അബ്ദുല്‍ ഖാദര്‍ മൌലവിയാണ്.
# 1914 - മന്നത്ത് പത്മനാഭന്‍ എന്‍ എസ് എസ് സ്ഥാപിച്ചു.
# 1916 - ഡോ. ആനിബസന്റ് സ്ഥാപിച്ച ആള്‍ ഇന്ത്യ ഹോം റൂള്‍ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ശാഖ മലബാറില്‍ പ്രവര്‍ത്തനം ആരംഭിച്ചു.
# 1920 - മഹാത്മാഗാന്ധിയും ഷൌക്കത്തലിയും കോഴിക്കോട് സന്ദര്‍ശിച്ചു.
# 1921 -മലബാര്‍ ലഹള, അടച്ചു പൂട്ടിയ ഒരു റെയില്‍വേ ഗുഡ്സ് വാഗണില്‍ തിരൂരില്‍ നിന്നും കോയമ്പത്തൂരിലേക്ക് കൊണ്ടു പോയ 100 തടവുകാരില്‍ 64 പേരും ശ്വാസം മുട്ടി മരിച്ചു. (വാഗണ്‍ ദുരന്തം)
ഒറ്റപ്പാലത്ത് ആദ്യത്തെ അഖില കേരള കോണ്‍ഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയ സമ്മേളനം
# 1923 - മാതൃഭൂമി കോഴിക്കോട്ടു നിന്നും പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി.
# 1924 - വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം.
കുമാരനാശാന്‍ അന്തരിച്ചു
# 1925 - മഹാത്മാഗാന്ധി കേരളത്തില്‍
# 1928 - ശ്രീ നാരായണ ഗുരു സമാധിയടഞ്ഞു.
# 1929 - മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ചലച്ചിത്രമായ വിഗതകുമാരന്‍ പുറത്തുവന്നു.
# 1930 - ഒരു രാജകീയ വിളംബരത്തോടെ തിരുവിതാംകൂറില്‍ ദേവദാസി സമ്പ്രദായം അവസാനിപ്പിച്ചു.
# 1931 - കേളപ്പന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ ഗുരുവായൂര്‍ സത്യാഗ്രഹം.
തിരുവനന്തപുരത്ത് ടെലിഫോണ്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തി.
# 1932 - നിവര്‍ത്തന പ്രക്ഷോഭണം ഗുരുവായൂര്‍ ക്ഷേത്രത്തിനു മുന്‍പില്‍ സത്യാഗ്രഹം
# 1935 - ബോംബെ തിരുവനന്തപുരം വിമാന സര്‍വ്വീസ് ആരംഭിച്ചു.
പി കൃഷ്ണ പിള്ളയും ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാടും ചേര്‍ന്ന് മലബാറില്‍ കമ്മ്യൂണിസ്റ് പാര്‍ട്ടിക്ക് രൂപം കൊടുത്തു.
# 1936 - ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം
# 1937 - തിരുവിതാംകൂറില്‍ സര്‍വ്വകലാശാല സ്ഥാപിതമായി
# 1938 - തിരുവനന്തപുരത്ത് സ്വാതിതിരുനാള്‍ സംഗീത അക്കാദമിയും എന്‍ജിനീയറിംഗ് കോളേജും സ്ഥാപിച്ചു.
# 1940 - പള്ളിവാസല്‍ വൈദ്യുത പദ്ധതി നിലവില്‍ വന്നു.
# 1941 - കയ്യൂര്‍ സമരം
# 1943 - തിരുവനന്തപുരത്ത് റേഡിയോ സ്റേഷന്‍ ആരംഭിച്ചു. തിരുവിതാംകൂര്‍ കര്‍ഷക സംഘവും കേരള കിസാന്‍ സഭയും രൂപം കൊണ്ടു.
# 1944 - തിരുവിതാംകൂറില്‍ പ്രായപൂര്‍ത്തി വോട്ടവകാശം നല്‍കപ്പെട്ടു.
# 1946 - വയലാറിലും പുന്നപ്രയിലും അതിശക്തമായ സമരങ്ങള്‍
# 1948 - തിരുവിതാംകൂറിലെ പ്രഥമ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്. പട്ടം താണുപിള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയായി. തിരുവിതാംകൂറില്‍ പ്രഥമ ജനകീയ മന്ത്രിസഭ അധികാരത്തില്‍ വന്നു.